AUTORAMPIT

Autoramppi (RoRo-ramppi) on säädettävä ajoramppi, mitä pitkin autot ajetaan laivaan keula- tai peräportin kautta. Ramppi on saranoitu maapuoleisesta päästä. Merenpuoleisen pään korkeutta säädetään hydraulisylinterien tai sähkökäyttöisten ruuvien avulla merenpinnan korkeusvaihteluiden mukaisesti.

Rampit kuuluvat konedirektiivin 2006/42/EG alaisiin laitteisiin ja lisäksi ne kuuluvat kantavien rakenteiden CE-merkinnän piiriin (EXC2). Valmistamme rampit tilaajan lähtötietojen pohjalta kokonaistoimituksina tai tukeutuen tilaajan suunnitteluun.