LAATULUPAUS JA SERTIFIKAATIT

Ympäristöpolitiikka

Ympäristö on yhtiöllemme tärkeä ja siksi otamme ekologisen kestävyyden huomioon kaikessa toiminnassamme sekä noudatamme laki- ja viranomaismääräyksiä.

Vähennämme tuotantomme haitallisia ympäristövaikutuksia tuotekehityksen, tuotantomenetelmien ja toimintatapojen kehittämisen keinoin. Laatulupauksemme mukaisesti edellytämme yhteistyökumppaneiltamme samanlaista ympäristön huomioon ottavaa jatkuvan parantamisen toimintaa.

Lohkoasennus ohjaa henkilöstöään vastuullisuuteen ympäristöasioissa johdonmukaisella opastuksella ja koulutuksella.

Noudatamme toiminnassamme ISO 14001:2015 ja EN 1090-1:2009+A1:2011 standardin mukaisia periaatteita. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2015 mukaisia periaatteita.

Laatupolitiikka

Johdon vastuu

Johto vastaa toiminnan laadun toteutumisesta, jolla varmistetaan tuotteidemme ja palvelujemme laadukas ja kustannustehokas toteutuminen.

Tavoitteet

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas. Tyytyväisyyttä mittaamme projektien päättyessä asiakastyytyväisyyskyselyllä ja kirjaamalla projektin aikana saadut asiakaspalautteet. Materiaalien ja komponenttien valinnan kriteerinä on toimittamiemme laitteiden pitkäikäisyys, joka mahdollistaa myös pitkäaikaiset asiakassuhteet.

Henkilöstö

Tyytyväinen ja osaava henkilöstö on tärkeä tekijä hyvän laadun toteutumisessa ja laatulupauksen lunastamisessa. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista tarjoamalla mahdollisimman hyvät työskentelyolosuhteet ja kehittämällä ammattitaitoa ja osaamista tarpeen mukaisella koulutuksella. Tarjoamme koko henkilöstöllemme Smartum- edun.

Vastuu laadusta kuuluu kaikille

Laatu on koko henkilöstön vastuulla, periaatteena jatkuva työn ja osaamisen kehittäminen. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus tuoda esille yrityksen toimintatavassa olevat ongelmakohdat töissä viihtymisen sekä laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuotteen aikaansaamiseksi.

Sertifikaatit

Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015, ISO 3834-2:2021 ja EN 1090-1:2009/A1:2011 vaatimukset. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme laatujärjestelmän ISO 9001:2015 mukaista toimintaa.

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 – Sertifikaatti »

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 – Certifikat »

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 – Certificate of Approval »

EN1090-1:2009/A1:2011 – Certificate »

ISO 3834-2: 2021 – Certificate »

ISO_9001_ISO_14001_ISO_45001_-_RGB
LRQA ISO 3834 UKAS