Autorampit

Lohkoasennus toimittaa luotettavat ja turvalliset autoramppiratkaisut asiakkaiden toiveiden mukaan.

Valmistamme autorampit joko tilaajan omien suunnitelmien pohjalta tai tilaajan lähtötietojen perusteella kokonaistoimituksina. Kokonaistoimituksissa vastaamme suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käyttökoulutuksesta sekä huolloista.

Valmistamme räätälöidyt autorampit erilaisiin tarpeisiin:

Sivuautoramppi toteutetaan laivaan meneviä ja laivasta purkautuvia matkustajaliikenteen henkilö- ja pakettiautoja varten. Sivuautoramppi yhdistää sataman ja aluksen ylemmän autokannen toisiinsa. Ajoluiska on mitoitettu kevyelle autoliikenteelle.

Rampilla on kaksi erillistä osaa

Sivuautoramppi muodostuu kiinteästä osasta sekä hydraulisesti liikutettavasta ylätasanteesta. Osat yhdistyvät toisiinsa saranoilla toimivan läpän avulla.

Rampin liikkuvaa osaa hallitaan joko autorampin alustaan sijoitetusta ohjaustaulusta tai erillisellä ohjaimella. Sivuautorampin liikkuvan osan nostot ja laskut tapahtuvat nostosylinterien avulla. Aluksen pitkittäissuuntaiset liikkeet kompensoidaan pyöräpalkkijärjestelmällä, joka on sijoitettu liikkuvan ajoluiskan päähän.

RoRo-autoramppi on säädettävä ajoramppi, jota pitkin autot ajetaan laivaan keula- tai peräportin kautta. Mikäli ramppia käytetään vain laivan peräportin yhteydessä sitä, nimitetään perärampiksi. RoRo-autoramppi on saranoitu ja saranat on kiinnitetty rampin maan puoleiseen päähän. Teräksisen läpän korkeussäätö tapahtuu hydraulisesti teleskooppisylintereillä ja säätö tehdään manuaalisesti laiturin ohjauspaneelista. Pienemmissä perärampeissa korkeutta voidaan säätää myös nostoruuvien avulla.

Rampilla on useita eri lukitusasentoja

RoRo-autoramppi lukitaan käyttöasentoonsa lukitustapeilla, joita kutakin ohjataan omalla hydraulisylinterillä. Perärampissa käyttöasennon lukitus hoidetaan lukitustornilla, jossa on useita eri asentoja aina tarpeen mukaan. Automatiikka hoitaa rajatilakytkimen, jolla hallitaan teräsläpän ja lukitustappien asentoja ja varmistetaan RoRo- ja peräramppien turvallinen käyttö kaikissa tilanteissa.

Kaksoisrampissa on erillinen ala- ja yläosa, joita säädetään hydraulisesti. Laivatyyppi, lastin paino ja vedenpinnan vaihtelu vaikuttavat rampin korkeussäätöihin. Kaksoisrampissa voi olla myös erillinen alaslaskettava osa, jota käytetään, jos laiva tulee keula edellä satamaan.

Alaramppi

Alaramppia säädetään hydraulisten nostosylinterien avulla aina tarvittaessa laivan syväyksen muuttuessa. Rampin nosto/lasku ja automaattiajon ohjaukset varustetaan myös käsiohjauksella, jotta toimintavarmuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa.

Yläramppi

Yläramppi koostuu kiinteästä ramppiosasta, säädettävästä perusosasta sekä kärkiläpällä varustetusta nostoläpästä. Kiinteä nousuosa johtaa ylärampille, jonka säädettävä ramppiosa tuetaan saranoiden avulla kiinteään ramppiosaan. Merenpuolella säädettävä ramppi säädetään/nostetaan hydrauliikkasylintereillä. Kärkiläpän nostaminen aluksen keulaan tehdään kahdella kaksitoimisella hydrauliikkasylinterillä. Tällöin hydrauliikka on kelluntatilassa eli nostoläppä seuraa aluksen vaihtelevaa korkeutta aina lastattaessa tai purettaessa.

Hydrauliikkahuoneesta ohjataan koko ramppia

Hydrauliikkahuoneesta ohjataan sekä ala- että ylärampin toimintoja. Esimerkiksi ylärampin korkeuden säätö, kärkiosan nosto, ylärampin siirto sivusuunnassa ja alarampin säädöt ja asennot.

Vankka kokemus

Meillä on pitkä kokemus luotettavien ja turvallisten satamalaitteistojen vaatimuksista, standardeista ja toimituksista. Autorampit ovat valmiiksi hitsattuja kokonaisuuksia ja asennuksessa valmiit elementit liitetään toisiinsa pulttiliitoksin. Pulttiliitoksin toteutetut autorampit takaavat nopean asennuksen paikan päällä sekä vähentävät hitsaustyötä asennuskohteessa.

Ramppien teräspintaiset osat varustetaan liukkautta ehkäisevillä, mekaanista kulutusta ja vaihtelevia sääolosuhteita hyvin kestävillä teräksisillä liukuestenappuloilla. Ulkovalaisimet ovat satamaolosuhteisiin sopivia pakkasen kestäviä led-valaisimia. Rampin koosta ja tarkoituksesta riippuen ne varustetaan usein myös mm. ajojohteilla, liikennevaloilla ja puomeilla.

Jokainen toimitus on oma projektinsa, jossa paras ja tarkoituksenmukaisin rakenneratkaisu määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Etenkin merivedenkestävä alumiini- ja ruostumattomat teräsrakenteet kestävät hyvin korroosiota haastavissakin olosuhteissa. Ramppien korroosion kestävyysluokka on M5. Toimitamme autorampit CE merkattuina konedirektiivin 2006/42/EG mukaisesti ja lisäksi ne valmistetaan kantavien rakenteiden toteutusluokka EXC2 määräysten mukaan. Rakenteille lasketut kuormat ja teräsrakenteiden suunnittelu täyttävät Eurokoodien 1 ja 3 tiukat vaatimukset.