Maihinkulkukäytävät

Valmistamme korkealuokkaiset maihinkulkusillan ja terminaalin väliset käytävät ammattitaidolla ja turvallisuusnäkökohdat huolellisesti huomioiden. Maihinkulkukäytävät mitoitetaan kohteen matkustajamäärien mukaan ja ne rakennetaan pilarien varaan, jolloin ne eivät vaikuta muiden satamatoimijoiden toimintaan.

SUUNNITELU TUKEE MAIHINKULKUKÄYTÄVIEN VALMISTUSTA

Maihinkulkukäytävien suunnittelussa otetaan huomioon, että ne muuttaisivat terminaalin arkkitehtuuria mahdollisimman vähän ja sulautuisivat osaksi jo olemassa olevia rakenteita. Käytävät palvelevat kokonaisvaltaisesti matkustajia ja esimerkiksi sivurampilta on mahdollista toteuttaa hätäpoistumistie maihinkulkukäytävään. Runsas lasin käyttö antaa matkustajille mahdollisuuden maisemien katseluun käytettäessä maihinnoususiltaa ja omalta osaltaan lisää positiivista matkustuskokemusta. Turvalasipaneelit sallivat myös luonnonvalon hyödyntämisen vähentäen näin energian kulutusta. Valaistuksessa käytetään aina energiatehokkaita loisteputkia tai LED-valaisimia. Maihinkulkukäytävän helppo ja turvallinen käyttö varmistetaan käytävän miellyttävällä kaltevuuskulmalla, käsijohteilla sekä kuljettavan pinnan ja askelluksen välistä pitoa lisäävällä laadukkaalla kumi- tai muovimatolla.

Pitkä kokemuksemme projektiympäristössä toimimisesta takaa, että tuotteemme ovat standardien ja kulloisten vaatimusten mukaisia. Huomioimme suunnittelussa myös esim. tuulen ja lumikuormituksen ja muut ympäristön kohteelle aiheuttamat rasitukset kuten korroosion. Maihinkulkukäytävät valmistetaan kantavien rakenteiden toteutusluokka EXC2 määräysten mukaisesti.

Hyvän saavutettavuuden takaamiseksi viimeinen osa matkustajakäytävästä voidaan tehdä korkeussäädettäväksi. Ajettavia maihinkulkukäytäviä voidaan nostaa ja laskea korkeussuunnassa, mikä parantaa entisestään käytettävyyttä. Elementtiä nostetaan hydrauliikkasylintereillä ja lukitaan käyttöasentoonsa lukitustappien avulla. Ajettavat maihinkulkukäytävät toteutetaan CE-merkittyinä konedirektiivin 2006/42/EG mukaisesti. Valmistamme myös räätälöidyt ja laadukkaat maihinnoususillat.