MAIHINNOUSUSILLAT

Yksilöllisesti jokaiseen kohteeseen suunnitellut maihinnoususiltamme antavat matkustajille erinomaisen asiakaskokemuksen jo terminaalissa. Räätälöidyt ratkaisut varmistavat liikenteen optimaalisen sujuvuuden aluksen ja satamarakennuksen välillä kaikissa olosuhteissa.

Erityisesti matkustajalauttaliikenne asettaa paljon odotuksia maihinnoususilloille. Alukset viipyvät satamissa usein vain lyhyen aikaa, joten matkustajien saapuminen laivaan ja lähteminen laivasta on sujuttava turvallisesti ja vaivatta. Maihinnoususillat mitoitetaan leveydeltään liikennemäärien mukaan, jotta turhilta ruuhkilta vältyttäisiin. Maihinnoususiltamme suunnitellaan aina siten, että ne rakenteeltaan ja toimintakorkeudeltaan huomioivat myös muiden satamassa toimijoiden, kuten ahtaajien tarpeet.

Maihinnoususillat ovat useimmiten tyypiltään ns. uivia siltoja, jotka seuraavat jatkuvasti laivan liikkeitä riippumatta veden korkeudesta tai aluksen asennosta laituriin nähden. Tällaiset siltatyypit takaavat sen, että mahdollisia muutoksia olosuhteissa pystytään valvomaan koko ajan ja laiteturvallisuuden kannalta kriittisimmät muutokset saadaan kompensoitua automatiikalla välittömästi.

Maihinnoususiltojen ohjauksessa otetaan huomioon niin satamahenkilökunnan kuin laivan miehistönkin tarpeet. Sillan valvonta voidaan toteuttaa joko paikallisesti tai etäyhteyden avulla mikä helpottaa käytettävyyttä. Sillan ohjaus tapahtuu joko telirunkoon kiinnitetystä ohjauspaneelista laituritasolta tai radio-ohjauksen avulla sisäelementtiin sijoitetusta laitteesta. Laitteiden sähkö- ja ohjauslaitteiden suunnittelussa korostuvat erityisesti turvallisuus ja luotettavuus. Laitteet on suunniteltu toimimaan moitteettomasti kaikissa olosuhteissa. Esim. varavirtajärjestelmä pitää huolen, että sillan käyttö voidaan taata myös mahdollisen sähkökatkon aikana.

Tässä maihinnoususiltatyypissä ylemmät kiskot ovat kiinni syöttökäytävän rakenteissa ja vain alemmat kiskot ovat maassa. Rakenteensa ansiosta silta voidaan sijoittaa paikoilleen vaivattomasti silloinkin, kun tilaa on vähän. Sillat palvelevat kaikkia eri alustyyppejä. Kulkukiskot mahdollistavat maihinnoususillan sivusuuntaisen liikkuvuuden, jolloin silta saadaan aina sijoitettua vaivattomasti oikeaan kohtaan aluksen ulko-oviin nähden.

Maihinnoususillan korkeusasemaa voidaan säätää laivan korkeuden mukaan, jolloin silta saadaan oikealle korkeudella aluksen laivauskansiin nähden. Myös veden korkeusvaihtelut voidaan ottaa huomioon säätämällä siltaa joko ylemmäs tai alemmas aina tarpeen mukaan. Erilliset maihinnoususillat ajetaan aina omilla kiskoillaan, jolloin oikean kokoiset ja korkuiset sillat saadaan sijoitettua aina kulloinkin tarvittavaan paikkaan.

Maihinnoususiltojen suunnittelussa otetaan huomioon jo olemassa oleva satama-arkkitehtuuri. Sillan ja syöttökäytävän väliin sijoitetaan sadesuoja, joka estää mm. veden ja lumen pääsyn sisälle maihinnoususiltaan. Siltojen runsas lasinkäyttö helpottaa niiden huomaamatonta integrointia terminaaliin ja mahdollistaa matkustajille miellyttävämmän laivauskokemuksen.

Suurin osa valmistamistamme maihinnoususilloista ovat kiskojen päällä liikuteltavia. Molemmat kiskot voivat sijaita maassa, mutta usein tilan säästämiseksi ylemmät kiskot ovat kiinni terminaalin/syöttökäytävän rakenteissa.
Tähän siltakategoriaan kuuluvat erikorkuiset yksitasoiset kansisillat sekä kaksoiskansisilta Double Decker (DD-silta).

Maihinnoususilta rakentuu 3:sta suuremmasta teräksestä valmistetusta kokonaisuudesta:

Statiivi: runkorakenne, jota ajetaan laituria pituussuuntaan sähkömoottoreiden avulla.
Ulkoelementti: saranoilla statiiviin kiinnitetty ramppirakenne, jota voidaan nostaa ja laskea nostoruuvien avulla.
Sisäelementti: liikkuva, täysin katettu teräksinen liityntäkäytävä maihinnoususillan ja aluksen välissä. Elementtiä siirretään ja nostetaan aluksen sivupuomeihin hydrauliikkamoottorin avulla. DD-sillassa sisäelementit sijoitetaan toinen toistensa päälle ja niitä voidaan ajaa yhdessä tai erikseen.

Matkustajalauttaliikenteessä on tärkeää, että aluksen käynnit satamassa tapahtuvat sujuvasti ja ilman viivästyksiä. Yleensä laivan lastaus- ja purkuoperaatiot tapahtuvat eri kansilta. Monessa satamassa käytetäänkin kahta erikorkuista maihinnoususiltaa samanaikaisesti, jolloin laivaan meno ja laivasta poistuminen saadaan sujumaan helpommin, kun meno- ja tuloliikenne eivät kohtaa toisiaan. Kaksoiskansirakententeisessa DD-sillassa voidaan molempia siltoja ajaa erikseen tai yhdessä aina tarpeen mukaan.

VAHVA PROJEKTIOSAAMINEN MAIHINNOUSUSILLOISSA

Toimitamme maihinnoususillat kokonaisuuksina aina suunnittelusta asennukseen ja huoltoon. Meillä on pitkä kokemus eri kokoisissa projekteissa toimimisesta, joten olemme luotettava kumppani niin yksittäisiin laitetilauksiin kuin suurempiinkin hankkeisiin. Lähtökohtana voivat olla joko tilaajan antamat tekniset vaatimukset, tai suunnittelemme ja toteutamme sillat tilaajan lähtötietojen mukaan kokonaistoimituksina. Tyypillisiä asiakkaitamme ovat laivanvarustamot ja eri satamat.

Vastaamme tuotteidemme korkealaatuisuudesta ja niiden sopivuudesta kulloisiinkin tarpeisiin huolellisen suunnittelun, 3D-mallinnuksen sekä laadukkaan valmistusprosessin avulla. Käyttämämme materiaalit ovat kovaa kulutusta kestäviä kuten maalattua tai kuumasinkittyä rakenneterästä. Toimitamme maihinnoususillat CE merkattuina konedirektiivin 2006/42/EG mukaisesti ja lisäksi ne valmistetaan kantavien rakenteiden toteutusluokka EXC3 määräysten mukaan. Valmistamme mittatilaustyönä myös maihinnoususiltojen ja terminaalien väliset kulkukäytävät.